Digwyddiadau 2016

42nd Street 101 - Professor Gaz’s Complete History of 42nd Street

Mae 42nd Street Efrog Newydd yn byth-enwog i ffans ffilmiau fel gartref y grindhouse. Bob tro rydym ni’n siarad am ffilmiau garw exploitation y 70au a’r 80au, mae’r ddelwedd yn glir yn ein meddyliau o arwyddion llachar a peepshows ffiaidd; lladron a delwyr cyffuriau'n gweithio o danodd arwyddion yn hysbysebu rhaglenni trwy’r-nos o ffilmiau kung fu. Ond be wyddom ni go iawn am 42nd Street? Bydd y cyflwyniad arbennig hwn yn mynd trwy hanes ardal fwyaf enwog sinemâu Efrog newydd – sut y cychwynnodd fel ardal theatrau crand yn y 1900au, ei ddirywiad i fod yn gadarnle o drosedd, llygredd…

Polaris

wedi'i perfformio gan Michael Sabbaton

1920. Mewn cors yn Louisiana mae dyn aflonydd yn rhy ofn i gysgu yn dechrau ail-fyw ei hunllef. Wrth iddo syllu i’r awyr dywyll uchod a drwy’r coed mae’n gweld y seren polyn, Polaris, yn wincian, yn hyll drwy geisio cyfathrebu rhyw neges am hanes hynafol dynoliaeth. Wrth iddo gwympo o danodd hudoliaeth y seren, mae’n teithio drwy freuddwydion o realaeth dirdroi ac yn cyrraedd o’r diwedd dinas mewn gwlad ryfedd, cynhanesyddol ac oer. Mae pobol ryfedd, creaduriaid a duwiau estron yn datgelu’i hunain wrth i’r dyn colli arno’i hun yn y byd hwn. Wedi’i rhwygo rhwng hunaniaethau ac yn…

Cwis Tafarn

Mae ein llanast o gwis tafarn yn ôl am dro arall i guro’n cynulleidfa glyfar ni gyda’r llwyth arferol o gwestiynau dieflig. Dyma’ch cyfle i ddangos eich bod chi’n glyfrach na Einstein, gyda mwy o wybodaeth ffilm na IMDb ac yn medru adrodd mwy o enwau cyfarwyddwyr na sydd gan Jess Franco ffugenwau!

Remembering The Deuce: A Candid Look at 42nd Street, by Steve Jones

Nawr bod grindhouses gwreiddiol America ar gau ac mae 42nd Street wedi’i lanhau, y cwbl sydd gynnom ni ar ôl o’r profiad grindhouse yw lluniau, clipiau ffilm, memorabilia a llond llaw o gofiannau wedi’i ysgrifennu gan rheini oedd yno ar y pryd. Ar gyfer unrhyw na chafodd cyfle i ymweld â grindhouse Efrog Newydd mae’n debyg yn anodd iawn i ddychmygu yn union sut lefydd oeddynt, ond mae’r cefndir hynny’n rhan o beth sy’n gwneud y cysyniad o sinema’r grindhouse mor hudolus. Un o’r prif broblemau gyda cheisio ail-fyw profiad y grindhouse yn y presennol yw bod disgrifiadau gan rheini…

Sin Cities: From Sodom and Gomorrah to Las Vegas and Beyond

Mae mwy i lygredd a phechod na 42nd Street! Mae cysonyn Abertoir Gavin Baddeley yn dod atom ni am gip olwg ddofn arall i waith-fewnol y llygredig. Mae’r sgwrs arbennig hwn yn ein harwain drwy’r dinasoedd bydd wedi teimlo’n gefnigenus o’r sylw rydym ni wedi rhoi i Efrog newydd…ac yn datgelu’r dyfnderoedd cudd lleoliadau mwyaf ysgeler y byd…

Stephen Thrower on Lucio Fulci

20 mlynedd ers ei farwolaeth, mae gan Lucio Fulci, cyfarwyddwr clasuron megis Zombie Flesh Eaters, The Beyond a City of the Living Dead, enw da o hyd am benderfyniad llwyr, am fod yn ddadleuol ac, wrth gwrs, am y gore, er bod ei ffilmiau’n cynnwys lot mwy na jyst arswyd. Bydd yr awdur adnabyddus Stephen Thrower, awdur y llyfr Beyond Terror: The Films of Lucio Fulci, sydd ar fin cael ei ail-gyhoeddi, yn cyflwyno sgwrs arbennig yn edrych ar fywyd a gyrfa un o gyfarwyddwyr gorau arswyd yr Eidal, Lucio Fulci.

Tales of H. P. Lovecraft

wedi'i perfformio gan The Duke St Workshop & Laurence Harvey

Mae’r cynnydd diweddar yn rhyddhau traciau sain ffilmiau wedi’i ffocysu’n bennaf ar – tra’n aml iawn o’r math ‘cwlt’ – yr amrywiaeth cyfoes. Dyma draciau sain sydd gyda digon o nostalgia i drawsblannu pobol yn ôl i’r nosweithiau hwyr yn y sinema neu’n gwylio video nasties tra’n blant. Mae Tales of H. P Lovecraft yn rhyddhad hollol unigryw gan The Duke Street Workshop, sy’n hanu o Swydd Gaerhirfryn, sy’n brosiect hefo’r actor Laurence R. Harvey (Human Centipede II & III, The Editor), ac mae’n LP sy’n edrych ymhellach yn ôl, i archwilio o danodd sylfeini llawer iawn o arswyd cyfoes.…

The Beyond: The Composer's Cut

gyda chyfeiliant cerddorol byw gan Fabio Frizzi a'r F2F Band

Mae’r cyfansoddwr cerddoriaeth ffilmiau byd-enwog Fabio Frizzi a’i fand yn dychwelyd yn ôl i Aberystwyth gyda pherfformiad arbennig iawn i gofiannu am feistr arswyd, Lucio Fulci, bu farw 20 mlynedd yn ôl. 35 mlynedd ers creu ei gerddoriaeth fwyaf clodfawr, y sgôr i The Beyond, bydd Fabio Frizzi yn ail-gerdded ei gamau i greu un o brosiectau mwyaf uchelgeisiol ei fywyd – toriad y cyfansoddwr. Fersiwn newydd i glasur cwlt – wedi’i ehangu, adfywio a’i wireddu drwy ddegawdau o feistrolaeth ychwanegol. Bydd The Frizzi 2 Fulci Band yn perfformio’n fyw ar y llwyfan o flaen dangosiad llawn o’r ffilm, yn…

The Devil in the Deuce – 42nd Street Disco with DJ Dellamorte

Gan ein bod ni’n dathlu holl bethau 42nd Street y flwyddyn yma gwelsom ni esgus perffaith i fynd ati’n ffynci gyda seiniau Dinas Efrog Newydd yn ei hoes aur frwnt. Yn dilyn ein dangosiad arbennig o The Beyond gyda cherddoriaeth byw gan Fabio Frizzi a’i fand, bydd DJ Dellamorte yn troelli goreuon y 60au a’r 70au – hynny yw, y wir oreuon, nid y caneuon cawslyd – a gyda rheini sblash o’r traciau sain gorau ac amheus o gyfnod y grindhouse. Mae gwisg o’r cyfnod yn cael ei hannog yn gryf.