Ffilmiau 2016

7 Notes in Black

Mae ffilm Lucio Fulci yn adrodd hanes dynes efo galluoedd seicig sy’n cael gweledigaeth sy’n ei harwain hi i ddarganfod ysgerbwd yn waliau tŷ ei gŵr hi. Gyda’r cymorth gan para-seicolegydd, mae hi’n mynd ati…

A Dark Song

+ sgwrs gyda Liam Gavin a Eoin O'Faolain

Mae Sophia yn rhentu hen dŷ mawr yng nghefnwlad anghysbell yng Nghymru ac yn hurio argelydd (Steve Oram) er mwyn perfformio defod hynafol er mwyn iddi fedru cyfathrebu gyda’i phlentyn marw. Ond mae’r ddefod flinderus…

Blood on Méliès' Moon

PREMIERE PRYDEINIG + sgwrs gyda Luigi Cozzi

Yn Rhufain fodern mae cyfarwyddwr ‘Star Crash’, Luigi Cozzi (sy’n chwarae ei hun yn wych) yn rhedeg ‘Dario Argento’s Museum of Horrors’. Pan mae digwyddiadau rhyfedd a seicig yn ei arwain o i ddarganfod bod…

Carry On Screaming

+ cyflwyniad gan Yr Athro Peter Hutchings

Mae’r gwallgof Doctor Watt (Kenneth Williams) a’i chwaer Valeria (Fenella Fielding) yn rhedeg busnes gwych yn gwerthu mannequins realistig. Yn sicr, nad oes unrhyw gysylltiad rhwng llifeiriant o bobol yn diflannu yn yr ardal…nag oes?…

Creepy

Yn seiliedig ar nofel gan Yutaka Maekawa, mae Creepy yn dilyn cyn-dditectif yr heddlu a seicolegydd troseddol Takakura, sy’n symud i dref dawel i chwilio am lonydd. Ond wrth i’w wraig geisio fod y fwy…

Deadman Inferno: Tokyo Yakuza Apocalypse

PREMIERE RHYNGWLADOL

Enillydd ein gwobr cynulleidfa blwyddyn ddiwethaf oedd y comedi-sombiod gwych o Japan, Deadman Inferno. Dychmygwch ein syndod wrth ddysgu bod prequel yn bodoli, a’n siom i weld nad oedd hwn ar gael tu allan i…

Dearest Sister

Mae merch o’r wlad, Nok, yn teithio i brif ddinas Laos, Vientiane, i ofalu am ei chyfnither gyfoethog Ana, sydd wedi colli ei golwg, ac wedi ennill y gallu i gyfathrebu gyda’r meirw. Wedi dangos…

Fantasticozzi

PREMIERE PRYDEINIG

Dyma ffilm ddogfen am fywyd a gyrfa'r cyfarwyddwr Eidaleg, Luigi Cozzi, a’i obsesiwn gyda gwyddonias a ffantasi. Mae Luigi Cozzi wedi caru gwyddonias ers iddo fod yn blentyn, a’i freuddwyd oedd i fod yn gyfarwyddwr…

I Am Not A Serial Killer

Mae John Wayne Cleaver yn beryglus ac mae o’n gwybod hynny. Mae o’n 16 mlwydd oed ac yn gweithio yng nghorffdy’r teulu. Mae gan John obsesiwn gyda aml-laddwyr ond nid oes lawer o chwant arno…

I Drink Your Blood

“RABID, DRUG-INFESTED HIPPIES ON A BLOOD-CRAZED KILLING RAMPAGE!” Ffilm sy’n wirioneddol clasur 42nd Street, mae’r campwaith hwn o’r 70au’n serennu Lynn Lowry yn un o’i rolau cynharaf fel aelod o giang o hipis sy’n cael…

Karate Kill

PREMIERE PRYDEINIG

Pan mae chwaer fach y dirgelus Kenji yn mynd ar goll yn Los Angeles, mae pwy bynnag sy’n sefyll rhyngddo fo a hi yn bendant o wynebu dicter marwol KARATE KILL! Yn union fel ei…

Maniac

Thema’r ŵyl blwyddyn ‘ma yw 42nd Street Efrog Newydd, ac nid oes unrhyw beth yn fwy o symbol o’r ddinas sy’ byth yn cysgu na’r clasur exploitation hon o 1980. Wedi’i ail-wneud gyda Elijah Wood…

New York Ripper

Cwac-cwac-cwac! O’r diwedd, llofrydd-serial sy’n siarad fel chwydan…! Pwy ‘sa ‘di meddwl? Wel, Lucio Fulci wrth gwrs! Y dyddiau ‘ma mae Fulci’n cael ei drin gyda pharch gan feirniaid a ffans, ac felly mae’n hawdd…

Nicko and Joe's Bad Film Club

Mae’r comedïwyr Nicko a Joe wedi gwylio lot o sothach dros y blynyddoedd, ac am ryw reswm maen nhw’n parhau i ddod a mwy atom ni! Blwyddyn yma bydden nhw’n ôl yn yr ŵyl gyda…

Raw

Mae pawb yn nheulu Justine yn filfeddyg, ac yn llysieuol. Yn 16, mae hi’n fyfyrwraig wych ac addawol. Pan mae hi’n cychwyn yn ysgol filfeddygol, mae hi’n ymuno â byd dirywiol, didrugaredd a beryglus o…

Sadako vs Kayako

wedi'i cyflwyno ar y cyd â Shudder UK

Ar ôl adfywio’r ysbrydion drwg Sadako a Kayako, mae dwy fyfyrwraig brifysgol a merch ysgol yn sylweddoli’n ddigon buan na’r unig ffordd i guro’r ddau ysbryd penderfynol ydi i’w troi nhw’n benben ar ei gilydd.…

Shivers

+ sgwrs gyda Lynn Lowry

Credwch neu beidio, dyma’r tro gyntaf i ni ddangos ffilm David Cronenberg yn Abertoir, felly am wledd i gael yr actores Lynn Lowry yma hefyd am sgwrs ar ôl y ffilm! Mae adeilad fflatiau moethus…

Ffilmiau Mud Byrion Cyf. III

Gyda chyfeiliant piano'n fyw gan Paul Shallcross

Wedi’i comisynnu gan Abertoir, mae’r casgliad hwn o ffilmiau byrion mud yn dathlu ddyfeisgarwch a dychymyg sinema cynnar gyda chasgliad o ffilmiau prin eu gwelwyd, ar ochr ysgafn arswyd, ac, yn ffurfio canol y rhaglen,…

The Autopsy of Jane Doe

Mae’r crwner profiadol Tommy Tilden a’i fab Austin yn rhedeg marwdy ac amlosgfa deuluol yn Virginia. Pan mae’r siryf lleol yn dod ag achos argyfwng iddyn nhw – corff benywaidd anhysbys ‘Jane Doe’, wedi’i darganfod…

The Fly

Nid yw Abertoir yn gyflawn heb ddangosiad gan nawddsant yr ŵyl, Vincent Price, a’r flwyddyn yma mae’n bleser gynnom ni gyflwyno’r fersiwn gwreiddiol o glasur o stori, sy’n hollol wahanol i fersiwn diweddarach ac enwog…

The Fog

Rydym ni i gyd yn caru John Carpenter yma’n Abertoir, ac mae’n bosib bod The Fog yn un o’i ffilmiau mwyaf gwych ac aruchel, yn aml wedi’i chysgodi gan ei ffilmiau eraill, ond eto’n un…

The Inerasable

PREMIERE PRYDEINIG

Mae bob dim yn cychwyn gyda llythyr. Un diwrnod, mae nofelydd yn derbyn llythyr gan Ms. Kubo, myfyrwraig yn y brifysgol. Mae hi’n ysgrifennu amdano synau rhyfedd mae hi’n clywed yn ei fflat. Mae Ms.…

The Love Witch

Mae Elaine, gwrach brydferth, yn benderfynol o ddarganfod dyn i’w charu hi. Yn ei thŷ crand gothig mae hi’n gwneud swynion a lledrith, ac yna’n ffeindio dynion ac yn eu hudo nhw. Ond, mae ei…

The Unseen

Mae dyn wnaeth blynyddoedd cynt diflannu o fywydau’i deulu a’i guddio’i hun mewn tref fach ogleddol yn dychwelyd un tro olaf i geisio ail-gysylltu efo’i ferch yn ei harddegau. Ond, mae o’n cuddio’r ffaith bod…

The Void

Wrth fynd ati ar ei batrôl rheolaidd, mae’r plismon Daniel Carter yn digwydd dros ffigwr gwaedlyd yn cerdded yn gloff lawr lôn amddifad. Mae o’n mynd a’r dyn i’r ysbyty bach lleol, sydd heb staff…

The Wailing

Heb ddigon o brofiad i wneud, mae’n rhaid i blismon lleol, Jong-goo, ymchwilio i gyfres o lofruddiaethau yn ogystal â chynnydd mewn gwallgofrwydd, sy’n ymddangos yn gysylltiedig gyda chyrhaeddiad dyn dirgel o Japan sy’n byw…