Cystadleuaeth Ffilmiau Byrion 2016

Dros nifer o fisoedd yn gynharach yn y flwyddyn, derbyniwyd Abertoir ffilmiau byrion ar gyfer ein cystadleuaeth. Roedd yr ymateb yn anhygoel, rydym wedi derbyn ceisiadau o draws y byd ond yn anffodus does jyst ddim digon o le i ddangos pob ffilm wych. Bydd y dewis terfynol yn cael eu dangos yn ystod yr ŵyl, a rydym yn sicr byddwch yn cytuno bod safon y gwaith heb fod yn well!

Bydd dau wobr ar gael. Y gyntaf yw wobr Abertoir, sef cerflun bach yn siap ein logo, a'r ail yw'r Melies D'Argent (ar gyfer ffilmiau Ewropeaidd yn unig).

Fel rhan o rôl Abertoir yn y Ffederasiwn Gwyliau Ffilm Ffantastig Ewropeaidd, bydd ein cystadleuaeth ffilmiau byrion yn cyflwyno Méliès d'Argent ar gyfer Ffilm fer.  Mae hon yn wobr a gydnabyddir yn rhyngwladol a gyflwynir gan y Ffederasiwn Ewropeaidd ac mae’n dyst i’r gwneuthurwyr ffilm talentog yn Ewrop. Bydd enillydd ein Mélièsd'Argent ar gyfer ffilm fer yn mynd ymlaen i rownd derfynol Gŵyl Ffilm Ffantastig Ryngwladol Sitges yn Sbaen ar gyfer y Wobr Méliès d'Or am y Ffilm Fer Ffantastig Ewropeaidd Orau.

Melies D’Argent - European Fantastic Film Festivals Federation

Blight

(Brian Dean, Iwerddon 15mun)

Mae offeiriad ifanc yn cael ei yrru i brwydro grymoedd goruwchnaturiol tywyll sy'n bygwrth ynys angysbell.

Bricks

(Neville Pierce, DU 10mun)

Pan mae brocer stoc cyfoethog yn hurio adeiladwr garw i adnewyddu seler win o dan ei dŷ wledig, mae'r ddau dyn yn ffraeo gyda canlyniadau iasoer.

Change

(Daniel Romero, Sbaen 9mun)

Mae Victor ac Ana yn mwynhau eu gwyliau wrth ochr llyn prydferth. Ar ôl ffraeo, mae'r ferch yn cerdded i fewn i'r goedwig.

Death Metal

(Chris McInroy, UDA 5mun)

Boi sy'n hoffi metal, ei gitâr a lladdfa llwyr.

Eddie

(John Lynch, DU 15mun)

Ym mhell dan ddaear, mae gwyddonwr unig yn gwarchod lleoliad ymchwil anghyfannedd ac yn stryglo i delio efo diflasdra, cydymaith di-lais a dirgelwch buasai'n well ganddo beidio datrus.

I Should Have Run

(Gabriela Staniszewska, DU 4mun)

Un noson dywyll ac oer, mae dynes yn cwrdd â rhywbeth rhyfedd a brawychus ar ei taith gartref. Pan mae hi'n gorfod ateb cwestiwn, mae'i hofn yn achosi iddi roi celwydd...gyda canlyniadau trychinebus.

Into the Mud

(Pablo S. Pastor, Sbaen 11mun)

Mae dynes ifanc yn deffro'n noeth yng nghanol y goedwig. Ar ôl dod dros ei dryswch a sylweddoli ei bod hi wedi anafu, mae hi'n dod o hyd i pysgotwr a heliwr ni fydd yn bodlon gadael i'w ysglyfaeth dianc. Mae'r helfa'n dechrau.

Nasty

(Prano Bailey-Bond, DU 15mun)

Mae'n 1982. Mae Doug, 12, yn cael ei tynnu fewn i fyd erchyll arswyd VHS wrth iddo ymchwilio i ddiflaniad ei dad.

Portal To Hell!!!

(Vivieno Caldinelli, UDA 12mun)

Mae gofalwr crystiog a meudwyaidd yn cael ei hun yng nghanol y frwydr rhwng da a drwg pan mae cwpl o cwltiaid yn agor porth i'r ddinas hynafol a chyfrinol R'lyeh, ac yn deffro Duw oedd yn huno...

 

Quenottes

(Pascal Thiebaux, Ffrainc 13mun)

Creadur chwedlonol yw "La Petite Souries" ('y lygoden fach'). Yn y diwylliannu Eingl-Sacson a Germaneg mae'n cyfateb i tylwyth teg y dannedd.

The Birch

(Ben Franklin & Anthony Melton, DU 5mun)

Mae llanc sy'n cael ei fwlio'n poeni am ei fywyd, ac yn troi i greadur hynafol yn y goedwig am ddiogelu...a dial.

Vardøger

(Ludovic De Gaillande, Ffrainc 14mun)

Tra bod gyfres o llofruddiaethau yn digwydd ym Mharis, mae ffotograffydd Almaeneg, sy'n ôl yn y brif ddinas ar ôl cyfnod dramor, yn teimlo'n erlid gan presenoldeb ni ellir ei weld...