Cynnig Llety

Am y tro cyntaf eleni mae Abertoir yn gallu cynnig bargen arbennig ar lety ar gampws y brifysgol, sydd mond tua 3 munud i ffwrdd wrth gerdded o Ganolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, lle mae’r ŵyl yn digwydd! Cliciwch yma am ganllaw campws i roi syniad o’r leoliad i chi (tudalen 7, adeiladau 15 a 2).

Am £19.20 y pen bob yn noson, byddwch yn cael ystafell yn Neuadd Preswyl Penbryn, sy'n cynnig cyfleusterau a rennir (toiled, ystafelloedd ymolchi, cegin fach ac ati), yn ogystal â brecwast yn y ffreutur TaMed Da (yn yr un adeilad). Gellir cael mwy o wybodaeth a mae lluniau i'w gweld ar wefan y brifysgol.

I archebu llety campws, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am y cyfleusterau sydd ar gael, anfonwch e-bost I Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. a dyfynnwch Abertoir yn y llinell pwnc.

Os gall eich cyllideb ymestyn i lefelau uwch o foethusrwydd, mae rhai dolenni ar y dudalen Amdanom Ni at gwefannau allanol sy’n awgrymu llety’n y dref (neu gallwch bob amser yn chwilio ar TripAdvisor).