Tocynnau

TOCYNNAU LLAWN YR ŴYL 2016 AR WERTH NAWR!

Mae tocyn llawn yn costio £69, ac yn rhoi mynediad i'r holl digwyddiadau yn ystod 6 diwrnod yr ŵyl. Bydd y 42 tocyn gyntaf sy'n cael eu gwerthu yn cystadlu am wobrau arbennig bydd gwerth o leiaf pris y tocyn llawn!

Yn ychwanegol, mae nifer fach o docynnau unigol i ffilmiau a digwyddiadau ar werth. Os bydd rhain yn gwerthu allan, cerisiwch eto ar y diwrnod gan y fod bosibilrwydd bydd modd ryddhau mwy o docynnau pryd hynny (bydd ddim gwahaniaeth yn y gost).

Gallwch brynu tocynnau o swyddfa docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth unai'n berson neu dros y ffôn, 01970 623232.

LLETY

Am y tro gyntaf rydym ni'n medru cynnig llety, wrth weithio efo'r brifysgol, sy'n golygu gallwch chi aros gerbron lleoliad yr ŵyl am jyst £19.20, gan gynnwys brecwast! Ewch i'n dudalen llety am manylion llawn!