Tocynnau

BYDD TOCYNNAU LLAWN YR ŴYL AR WERTH O 10YB, DYDD MAWRTH, 12FED O FEDI.

Bydd tocynnau llawn yr ŵyl ar gyfer 2017 yn costio £60, ac yn rhoi mynediad llawn i chi i holl ddangosiadau a digwyddiadau'r ŵyl. Gallwch brynu tocyn llawn unai yn bersonol neu dros y ffôn o Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth (01970 623232).

Bydd y 40 tocyn llawn sy'n cael eu gwerthu'n cael eu rhoi fewn i gystadleuaeth i ennill pecyn o nwyddau ar thema'r giallo, bydd o leiaf o'r un gwerth â phris y tocyn. Bydd y raffl hon yn cymryd lle ar ddiwedd yr ŵyl, ar Dachwedd y 19eg.

Unwaith i'n rhaglen lawn cael ei chyhoeddi yn hwyrach yn y flwyddyn bydd tocynnau unigol ar gyfer ffilmiau a digwyddiadau ar gael i'w prynu, ond os gwelwch yn dda nodwch y gall y rhain fod ar gael mewn niferoedd cyfyngedig.