Gwesteion 2016

Fabio Frizzi & the F2F Band

Fabio Frizzi & the F2F Band

Mae’r cyfansoddwr cerddoriaeth ffilm chwedlonol Fabio Frizzi yn adnabyddus dros y byd am ei draciau sain ryfeddol a digyffelyb, yn enwedig rheini ar gyfer ffilmiau Lucio Fulci. Drwy yrfa sydd wedi parhau dros 40 mlynedd, mae ei gerddoriaeth ar gyfer ffilmiau fel Zombie Flesh Eaters, City of the Living Dead a The Beyond wedi’i wneud yn enw cyfarwydd. Mae The F2F Band yn grŵp talentog o berfformwyr wedi’i dewis yn bersonol gan Fabio Frizzi i ymuno a’i fand. Mae rhai yn gydweithredwyr tymor hir a rhai wedi ymuno’n fwy diweddar. Y band yw Alessandro Errichetti (gitâr), Giulietta Zanardi (cantores sydd wedi gweithio efo Frizzi ers dros 30 mlynedd), Riccardo Rocchi (gitâr), Federico Tacchia (drymiau), Alessio Contorni (allweddfwrdd), a Roberto Fasciani (bas).

Lynn Lowry

Lynn Lowry

Mae Lynn Lowry yn eicon y sîn exploitation, yn serennu mewn amrywiaeth o ffilmiau yn ystod y 1970au, ac yn fwyaf cyfarwydd i ffans arswyd am ei rhannau yn I Drink Your Blood, The Crazies a Shivers. Yn fwy diweddar, mae Lynn wedi serennu mewn dwsinau o ffilmiau arswyd annibynnol, yn cefnogi cyfarwyddwyr arswyd newydd, yn ogystal ag ehangu’i gyrfa hi hun fel cyfarwyddwr, awdur a chynhyrchwr.

Luigi Cozzi

Luigi Cozzi

Mae Luigi Cozzi (sy’n hefyd yn cael ei adnabod fel Lewis Coates) yn un o’r enwau mwyaf adnabyddus yn sinema genre'r Eidal. Yn cymryd rhan ddofn yn ffilmiau Dario Argento, wnaeth ef ei farc cyfarwyddo’i hun yn 1975 gyda’r giallo The Killer Must Kill Again. Mae ffilmiau arswyd Luigi yn cynnwys Contamination, Il Gatto Nero a Pagannini Horror. Nid yn unig yn gweithio ar ffilmiau arswyd, Luigi yw’r dyn hefyd tu ôl i’r ffilm gwyddonias cwlt Star Crash, yr ail-gread Eidaleg o Godzilla (neu ‘Cozzilla’!) a chyfres o ffilmiau Hercules yn serennu Lou Ferrigno. Mae ei gyfraniad i sinema Eidaleg yn enfawr, ac rydym yn falch iawn o ddangos ei ffilm gyntaf ers 27 mlynedd!

Liam Gavin

Liam Gavin

Astudiodd Liam Gavin dylunio graffeg a darlunio yn Goleg y Gelf St Martin yn Llundain, ac ers hynny mae o wedi gweithio fel artist bwrdd-stori, awdur a chyfarwyddwr. Cyn ei waith efo Samson Films, ysgrifennodd a chyfarwyddodd ddwy ffilm fer, tra mae’i gredydau fel artist bwrdd-stori yn cynnwys Lighthouse (2000), Evil Aliens (2005) a The Mutant Chronicles (2008). Mae ei ffilmiau byrion ers hynny (Sunshower a Jericho) wedi chwarae mewn llawer o wyliau pwysig dros y byd fel Raindance a BIFFF, a hyd yn oed yn ennill Gwobr Arbennig y Rheithgor yn Ozu International Film Festival yn 2010. A Dark Song yw ffilm fawr gyntaf Liam.

Eoin O'Faolain

Eoin O'Faolain

Ganwyd Eoin O’Faolain, Cynhyrchydd Datblygiad ffilm a theledu gyda dros 10 mlynedd o brofiad, yn Iwerddon. Yn cychwyn fel ymchwilydd a rheolwr cynhyrchiad gyda Frontier Films, datblygodd a chynhyrchodd nifer o brosiectau adloniant, dogfen a drama ar gyfer darlledwr cenedlaethol Iwerddon, RTE. Yn 2011 ymunodd â Samson Films fel Pennaeth Datblygu i oruchwylio ei llechen o brosiectau. Yn ystod yr amser yma gweithiodd ar dros ddwsin o brosiectau, yn cynnwys The Moth Diaries, Run and Jump, The Sea, Mister John ac yn fwy diweddar fel Cynhyrchydd Cysylltiol ar A Dark Song. Ar hyn o bryd mae o’n byw yn Llundain fel Cynhyrchydd Datblygu llawrydd.

The Duke St. Workshop gyda Laurence R. Harvey

The Duke St. Workshop gyda Laurence R. Harvey

Mae The Duke St. Workshop yn ddeuawd electroneg o Wigan yn gwneud traciau sain, yn bennaf i achosion oer o’r 1960au i’r presennol. Mae’r grŵp yn ymchwilio natur arswyd a’i pherthynas gyda realaeth. Wedi’i chychwyn yn 2012, wnaethon nhw hunain-rhyddhau ei albwm gyntaf, ‘Lexicon of Paragon Pines’ cyn ymuno Static Caravan Recordings. Mae gollyngiadau eraill yn cynnwys ‘Hospital’ (2014), ‘Cabin 28’ (2014), ‘Tales of H.P. Lovecraft’ (2016) a ‘Scuro Estivo’ (2016). Mae ei albwm diweddaraf, Tales of H.P. Lovecraft yn waith o lefaru a cherddoriaeth gyda’r actor arswyd o fri, Laurence R. Harvey (Human Centipede II & III, The Editor), yn darllen dwy o straeon Lovecraft.

Michael Sabbaton

Michael Sabbaton

Mae Michael Sabbaton wedi bod yn academydd, senograffydd a dylunydd cyn setlo am actor, cynhyrchydd ac awdur. Fel actor ac artist llais, mae Michael wedi gweithio mewn amrywiad o feysydd perfformiad o theatr ffisegol i Shakespeare clasurol, drama syth a pherfformiad safle-benodol. Ers 2010 ffocws penodol Michael yw ei addasiadau o rhai o weithiau mwyaf pwysig H. P. Lovecraft.

Paul Shallcross

Paul Shallcross

Mae’r pianydd ffilmiau mud Paul Shallcross yn rhan sylfaenol o Ŵyl Arswyd Abertoir, gan ddod ei wybodaeth drylwyr a brwdfrydedd ar gyfer y cyfnod mud i'r blaen yn ei berfformiadau rheolaidd ar gyfer ffilmiau arswyd mud clasurol. Mae o wedi teithio i lawer o wahanol leoliadau o gwmpas y DU yn chwarae llawer o wahanol fathau o gerddoriaeth, ond mae ei gysylltiad â Abertoir bob amser yn dod ag ef yn ôl yma i berfformio ei gerddoriaeth newydd.

Stephen Thrower

Stephen Thrower

Mae Stephen Thrower yn awdurdod ar ffilmiau arswyd sy’n adnabyddus dros y byd, fel awdur llyfrau mawr fel Nightmare USA: The Untold Story of the Exploitation Independents, Murderous Passions: The Delirious Cinema of Jesus Franco a Beyond Terror: The Films of Lucio Fulci. Yn ogystal â’i waith ar ffilmiau arswyd, mae Stephen Thrower yn gerddor o fri, ac yn gyn-aelod o Coil.

Gavin Baddeley

Gavin Baddeley

Mae Gavin Baddeley yn awdur Saesneg sy’n arbenigo yn y ddiawledig, y Gothig a’r erchyll, gyda diddordeb arbennig mewn ymylon tywyllach o hanes. Yn ogystal ag ysgrifennu nifer o lyfrau yn yr ardaloedd hyn, mae wedi ysgrifennu ar gyfer nifer o gyfnodolion a phapurau newydd amrywiol, gan gynnwys The Observer, Knave a Metal Hammer. Mae Gavin hefyd wedi gwneud ymddangos yn flynyddol yn Abertoir yn rhan o'i yrfa amrywiol, felly gadewch i ni gobeithiio bydd ochr ddrwg y byd yn dal ati i roi digon mwy o bynciau iddo ef rannu gyda ni.

Dr. Steve Jones

Dr. Steve Jones

Mae Steven Jones yn Uwch Ddarlithydd yn y cyfryngau ym Mhrifysgol Northumbria. Mae ei ymchwil yn ffocysu’n bennaf ar gynrychiolaethau o ryw a thrais, gwleidyddiaeth rhywedd, a moesau. Fo yw awdur Torture Porn: Popular Horror After Saw (Palgrave-Macmillan, 2013) a chyd-olygydd Zombies and Sexuality (McFarland, 2014).

Prof. Peter Hutchings

Prof. Peter Hutchings

Mae Peter Hutchings yn ysgrifennu am arswyd, ffuglen-wyddonol, thrillers, a holl bethau ysgytwol a chas ar ffilm a theledu. Mae gwaith blaenorol yn cynnwys llyfrau ar ffilmiau arswyd Prydeinig a Dracula, traethodau ar y blaidd-fenyw, ffilmiau Mario Bava, ac addasiadau o’r 1970au o nofelau arswyd. Ar hyn o bryd mae o’n ymchwilio ar gyfer llyfr newydd ar sinema arswyd America'r 1970au ac yn gorffen ail argraffiad o’i A-Z of Horror Cinema. Yn ei amser rhydd, mae o hefyd yn Athro Astudiaeth Ffilm ym Mhrifysgol Northumbria.

Nicko & Joe

Nicko & Joe

Mae Nicko a Joe wedi bod yn drysu, tarfu a swyno cynulleidfaoedd gyda'u brand unigryw o gomedi ers 2004. Roedd eu brwdfrydedd heintus ar y llwyfan a chreadigrwydd dirdro yn eu hysgrifennu wedi arwain at nifer o gymariaethau yn cael eu gwneud i artistiaid eraill, yn amrywio o grŵp swrrealaidd 'They Might Be Giants' i 'Trey Parker a Matt Stone', crewyr South Park. Yn ogystal â'u sioeau byw ganddynt eisoes dri CD dan eu gwregys, "Geek By Proxy", "Wallpaper" a "Auld Tartan Fudge Box", yr olaf yn profi y dylai Joe byth gael yr hawl i enwi'r CDs. Yn ddiweddar, mae Nicko wedi cyhoeddi ei llyfr gyntaf (Rubber Sharks and Wooden Acting), amdano – chi’n gywir! – ffilmiau drwg.