Raw

 • Cyfarwyddwr Julia Ducournau
 • Cast

  Garance Marillier
  Ella Rumpf
  Rabah Naït Oufella

 • Gwlad France
 • Iaith French (English subs)
 • Hyd 95 mins
 • Blwyddyn 2016
 • Cyngor Oedran 18

Mae pawb yn nheulu Justine yn filfeddyg, ac yn llysieuol. Yn 16, mae hi’n fyfyrwraig wych ac addawol. Pan mae hi’n cychwyn yn ysgol filfeddygol, mae hi’n ymuno â byd dirywiol, didrugaredd a beryglus o ddeniadol. Yn ystod ei wythnos gyntaf o ddefodau cychwyn, yn ysu i gydweddu beth bynnag y gost, mae hi’n crwydro o egwyddorion ei theulu ac yn bwyta cig amrwd am y tro gyntaf. Bydd Justine yn wynebu’r canlyniadau annisgwyl o’i gweithredoedd wrth i’w gwir natur dechrau dod i’r amlwg...

Heb os dyma’r darganfyddiad llwyddiannus arswyd y flwyddyn – mae Raw yn bortread diysgog o dyfu i fyny. Dyma’r ffilm gyntaf trawiadol gan Julia Ducournau, sydd wedi cael lot mawr o sylw gan y wasg, gyda’r peiriant marchnata yn gweithio’n galed i roi syniad i bawb beth i ddisgwyl o’r ffilm cyn iddyn nhw weld hi – felly dyma siawns i weld beth yw’r ffwdan amdano eich hunain!

Image Gallery