Abertoir: Caerdydd 2017

Unwaith eto bydd Abertoir, Gŵyl Arswyd Rhyngwladol Cymru, yn codi pac o Aberystwyth i gymryd drosodd rhaglen Calan Gaeaf Canolfan Celfyddydau Chapter yng Nghaerdydd!

Gorau oll, os hoffwch ddod am y ddiwrnod llawn, gallwch cael pas y diwrnod am £20! Gallwch archebu a darganfod holl manylion tocynnau ar wefan Chapter, YMA. Gallwch hefyd rhoi alwad i Chapter (029 2030 4400) er mwyn archebu tocynnau. Darllenwch isod i weld beth sy'n dod...

Dydd Sul, Hydref 29ain
Canolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd

1:30yh PSYCHO (15)
4yh 78/52 (15)
6:15yh HABIT + H&A (18 i'w gadarnhau)
8:30yh NICKO AND JOE'S BAD FILM CLUB: THE MANGLER (18)

Bad Film Club: The Mangler

(Tobe Hooper, UDA 1995, 105 mun)

Pa ffordd well i gofio'r cyfarwyddwr arswyd chwedlonol Tobe Hooper na thrwy ddangosiad dychanol arbennig a serchog o un o'i 'glasuron' - The Mangler. Yn serennu wynebau cyfarwydd y genre fel Robert Englund a Ted Levine, mae The Mangler yn ffilm annhebyg i unrhyw un arall, gan ei fod yn ffilm amdano wasg golchi dillad sy'n lladd pobol. Ymunwch â'r comediwyr Nicko a Joe am sylwebaeth byw hynod ddifyr a doniol o'r 'gampwaith' arswyd hwn.

Habit + H&A

(Simeon Halligan, DU 2017, 90 mun)

Manceinion. Mae Michael yn rhannu'i amser rhwng y canolfan gwaith a'r tafarn. Mae cyfarfod ar hap gyda Lee, a chyflwyniad i'w hwncl Ian, a noson drwm ar y lash, yn arwain at swydd yn gweithio ar ddrws parlwr yn y Northern Quarter. Ar ôl fod yn dyst i farwolaeth dreisgar un o'r cwsmeriaid, mae Michael yn profi ôl-fflachiau gwaedlyd ac yn teimlo'i hun yn cael ei dynnu fewn i fyd cyfnos nad yw'n deall ond sy'n hynod atyniadol. Pan mae e'n darganfod o'r diwedd beth yn union sy'n mynd 'mlaen yn yr ystafell o dan y parlwr, bydd bywyd Michael wedi'i drawsnewid am byth.

Mae Habit yn ffilm arswyd fodern, drefol sy'n ystyried anhwylderau bywyd gwingo'r ddinas drwy lygaid gwaedlyd arswyd. Wedi'i chyfarwyddo gan Simeon Halligan (Splintered, White Settlers) ac yn serennu Jessica Barden (In the Dark Half), Elliot James Langridge (Let's Be Evil, Hollyoaks) a Roxanne Pallett (The Violators, Emmerdale), paratowch i fod yn dyst i safbwynt newydd ar y ffilm arswyd Brydeinig.

Bydd y ffilm yn cael ei dilyn gan sesiwn holi ac ateb gyda'r cyfarwyddwr Simoeon Halligan a'r prif actor Elliot James Langridge!

Psycho

(Alfred Hitchcock, UDA 1960, 109 mun)

Mae Marion Crane (Janet Leigh) yn ysu i redeg i ffwrdd gyda'i chariad, Sam (John Gavin). Yn gweld cyfle ac yn ei gymryd, mae Marion yn dwyn swm mawr o arian o'i gweithle ac yn mynd ati i yrru dros y wlad i ymuno â Sam. Cyn iddi gyrraedd pen ei thaith, mae Marion yn llawn euogrwydd ac yn newid ei meddwl, gan benderfynu gyrru gartref a wynebu'r canlyniad. Mae storm o law trwm yn ei gorfodi hi dod oddi ar y lôn, ac mae hi'n penderfynu aros noson yn y llety agosaf: Bates Motel.

Torrwyd tir newydd gan y ffilm hon yn 1960, ac mae'n dal gyda'r grym i ddychryn a chyffroi, mae cyfle i weld campwaith arswyd Alfred Hitchcock ar y sgrin fawr yn angholladwy.

78/52

(Alexandre O. Phillippe, UDA 2017, 91 mun)

Golwg heb ei debyg ar yr olygfa cawod enwog o Psycho gan Alfred Hitchcock, y 'dyn tu ôl i'r llenni', a'r llofruddiad sgrin wnaeth newid yn sylweddol datblygiad sinema ar draws y byd. Yn 78 paratoad a 52 toriad, wnaeth y dilyniant cawod byr a goreograffwyd yn ddirfawr yn Psycho rhwygo'n llwyr ddiffiniad arswyd ar y sgrin fawr.

Mae 78/52 yn llawer mwy na 'making of' syml. Gyda pharchedigaeth du-a-gwyn y gîc-ffilm, mae cyfarwyddwr Alexandre O. Philippe yn torri'r olygfa enwog a hanfodol i bob yn siot, gyda help gwneuthurwyr ffilmiau a ffans - gan gynnwys Guillermo del Toro, Bret Easton Ellis, Karyn Kusama, Eli Roth a Peter Bogdanovich.