Abertoir: Bangor 2017

Mae’n bleser mawr gynnom ni i gyd-weithio gyda’r sinema’n Canolfan Pontio, Bangor, ar gyfer ein digwyddiad Abertoir: Bangor gyntaf! Ar nos Wener, Hydref 13eg (pryd arall?!), rydym yn dod â rhaglen o ddau glasur gwefreiddiol Ewropeaidd, gan gynnwys blas ar thema ein prif ddigwyddiad, y giallo.

Bydd tocynnau’n costio £7.50 am y ddwy ffilm, a gellir eu prynu o wefan Pontio neu drwy alw 01248 3828282. Bydd unrhyw un sy’n prynu tocyn ar gyfer y digwyddiad yn Pontio yn cael eu rhoi mewn i gystadleuaeth i ennill tocyn llawn i ŵyl Abertoir ym mis Tachwedd yn Aberystwyth!

Bydd y noson yn cychwyn am 8yh – darllenwch ymlaen am y rhaglen a mwy o fanylion!

Cyflwyniad
THE BIRD WITH THE CRYSTAL PLUMAGE (15)
Toriad
POSSESSION (18)

The Bird with the Crystal Plumage

(Dario Argento, Yr Eidal 1970, 101 munud)

Mae awdur anffodus yn dyst i ymgais i lofruddio. Wrth i fwy o gyrff meirw ymddangos, mae obsesiwn arno i gynorthwyo'r heddlu datrys y dirgelwch.

Gan mai'r giallo yw brif thema Gŵyl Arswyd Abertoir y flwyddyn hon bydd Pontio yn rhannu'r edmygedd ar gyfer sinema'r Eidal wrth i ni ddangos un o'r goreuon, ffilm gyntaf gwefreiddiol Dario Argento, The Bird with the Crystal Plumage. Glasbrint ar gyfer nifer o ffilmiau i'w dilyn, byddem ni'n dangos adferiad 2017 Arrow Video ar gyfer beth sy'n siwr o fod yn wledd ar y sgrin fawr.

Bydd y ffilm yn cael ei chyflwyno gan arbenigwr Argento a chyd-cyfarwyddwr Abertoir, Dr. Nia Edwards-Behi.

 

Posession

(Andrej Zulawski, Ffrainc/Yr Almaen 1981, 124 munud)

Mae ysbïwr, Mark (Sam Neill), yn dychwelyd gartref ar ôl genhadaeth i ddarganfod bod ei wraig, Anna (Isabelle Adjani) am ysgaru. Yn cytuno'n anfoddog, mae obsesiwn am Anna yn cymryd dros bywyd Mark, ond iddo ddarganfod taw ei gythrwfl emosiynol yw'r lleied o'i boenau.

Dewis Pontio yw ail-ran ein bil-dwbl - Possession, ffilm amhosib o ryfedd gan yr athrylith Andrej Zulaswki, sy'n adrodd stori ddychrynllyd o gariad yn troi'n chwerw ac yn serennu Sam Neil a'r syfrdanol Isabelle Adjani. Os na wyddoch chi unrhyw beth am y campwaith cwlt hwn, cadwch bethau felly - y llai yr wyddoch o flaen llaw, y gorau! Dewch i'r sinema'n barod am daith pen heb ei ail wrth i ddigwyddiadau bwystfilaidd a thrac sain synth yn rhacsio'r nerfau o dan gysgod bygythiol Wal Berlin.