Aros yn yr Amgueddfa 2017

Noson Calan Gaeaf a Gremlins (12A)
yn Amgueddfa Ceredigion!

A allech chi oroesi noson yn yr Amgueddfa ar Nos Galan?

Blantos dewch â'ch sachau cysgu, tortsh ac oedolyn gyda chi ar gyfer cysgu'r nos yn yr Amgueddfa gan obeithio na fydd rhyw bethau arswydus yn digwydd yn y nos! Bydd triciau, danteithion, gemau ac ellyllod a brecwast i bawb sydd wedi goroesi'r nos!

Dyma be’ fydd angen arnoch chi:

-    Eich rhiant neu warcheidwad (i wneud yn siŵr eu bod nhw ddim yn ofni!)
-    Mat cysgu
-    Sach cysgu
-    Clustog
-    Dillad cysgu a phethau cynnes
-    Fflachlamp
-    Danteithion hanner nos
-    Tedi lwcus neu rywbeth i gadw chi’n ddiogel
-    Potel dŵr poeth
-    Cwpan campio
-    Pethau ymolchi

Rydym yn falch iawn o gyd-weithio gyda’r Amgueddfa Ceredigion lleol i gynnig digwyddiad Calan Gaeaf ar gyfer rhai ifainc! Dyma gyfle i blant a’u hoedolion mwynhau hwyl arswydus yng nghanol hen awditoriwm anhygoel yr amgueddfa!

(Oedolion: angen help penderfynu os yw Gremlins yn addas i chi? Mae’r ffilm wedi’i dosbarthu’n 12A, sy’n golygu gallai fod yn rhy arswydus i rai bach iawn, ac mae angen rhiant neu warcheidwad dros 18 gyda nhw os ydynt yn iau na 12 mlwydd oed. Gallwch edrych ar nodiadau defnyddiol iawn y British Board of Film Classification YMA – ond byddwch yn ymwybodol bod hynny’n trafod plot y ffilm!)


GREMLINS (12A)
(Joe Dante, USA 1984, 106 mins)
A special treat for anyone who's never seen this cult classic!  Young Billy Peltzer has a new pet; cute, cuddly and extremely adorable. In fact, the best pet a boy could wish to have, as long as you remember a couple of important things…don’t feed it after midnight, keep it away from bright light, and whatever you do, don’t get it wet! What could possibly go wrong?  A welcome romp through 80s nostalgia for grownups, and a delightfully riotous scary comedy for the younger ones, there's something for all ages!


I archebu, ewch i wefan Amgueddfa Ceredigion, galwch nhw ar 01970 633088, neu ewch i’w gweld nhw ar ei newydd wedd yn Terrace Road, Aberystwyth. Gallwch weld fwy o wybodaeth ar eu gwefan.

Nos Fawrth 31ain Hydref, 8yh-8yb
Oed: 8 – 12 blwyddyn (rhaid i rheini sy’n iau na 12 cael oedolyn gyda nhw ar gyfer y ffilm)
Plant: £15
Oedolion: Am ddim
Curadur y digwyddiad gan Amgueddfa Ceredigion ar y cyd gyda Abertoir a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.