12 Med 2016

Poster 2016 & Tocynnau Llawn ar Werth!

Rydym wrth ein boddau datgelu poster Abertoir 2016! Bosib bydd hwn yn newid dipyn bach wrth i ni ychwanegu fwy o westeion, ond unwaith eto mae'n dylunydd gwych ni Peter Stevenson wedi cymryd yr holl delweddau gyrrom ni ato fel ysbrydoliaeth a wedi creu chwip o boster i ni!

Mae tocynnau llawn i'r ŵyl ar werth rwan a gallwch cael nhw o'r swyddfa docynnau, 01970 623232. Bydd gwobr i un o'r 42 gyntaf i brynu'r tocyn llawn, felly peidiwch oedi!

LLETY! Am y tro gyntaf rydym ni'n medru rhoi cynnig arbennig gyda Brifysgol Aberystwyth, lle gallwch chi aros ar y campws am jyst £19.20 y noson ac yn cynnwys brecwast! Ewch i'n dudalen llety am wybodaeth llawn.

Welwn ni chi ar 42nd Street!