07 Meh 2017

Manylion cyntaf Abertoir 2017 wedi'i datgelu...

Mae manylion cyntaf Abertoir 2017 wedi'i datgelu yn ein treilar byr, a fe gallwch ei gwylio i'r dde o'r dudalen hon.

...ie! Dyddiadau'r ŵyl yw 14-19eg Tachwedd, ac fel yr arfer bydd yr ŵyl yn digwydd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Bydd thema'r ŵyl blwyddyn yma yn eich gwneud i chi torri'ch syched gyda dim byd ond J&B ac yn rhoi sglein ar eich menig du gorau...paratowch am y giallo...!

Cadwch lygain ar y wefan ac ar ein tudalenni cymdeithasol am holl newyddion wrth i ni'i datgelu dros y misoedd nesaf. Ac am y tro, cofiwch bod ni'n chwilio am eich ffilmiau hyd Awst 1af, felly os oes rhywbeth i chi dangos i ni, ewch i'r dudalen hon i wneud!