18 Med 2017

Poster 2017 Wedi’i Datgelu!

Mae’n pleser mawr gynnom ni i ddatgelu’n poster ni ar gyfer Abertoir eleni! Diolch i’n hartist gwych Pete Stevenson, sy’n sicr wedi mwynhau mynd ati pan glywodd am y ffilmiau gyda chathod du ynddynt, dyma’r darlun bydd yn cylchu trwy’r rhyngrwyd am y misoedd nesaf!

Bydd digon mwy yn cael ei ddatgelu yn fuan, ond, am y tro, cadwch eich llygaid ar ein cyfryngau cymdeithasol, a ry’n ni’n gobeithio eich bod chi’n mwynhau ein poster newydd sbon!

Abertoir 2017 Abertoir 2017