20 Tach 2017

Enillwyr Abertoir 2017!

Mae’r ŵyl drosodd am flwyddyn arall ac mae’n bleser mawr gynnom ni gyhoeddi enillydd y Gystadleuaeth Ffilmiau Byrion a hefyd y ffilmiau cafodd y sgorau uchaf ym mhleidlais y gynulleidfa dros y chwe diwrnod diwethaf.

Mae’n bleser enfawr gyda ni gyhoeddi bod Mab gan Katie Bonham wedi ennill Gwobr Ffilm Fer Abertoir a’r Méliès d’Argent am Ffilm Fer Ewropeaidd Gorau. Llongyfarchiadau enfawr i Katie a’i thîm. Bydd Mab rŵan yn mynd ymlaen i gystadlu yn erbyn holl enillwyr eraill y Méliès d’Argent yn 2017 ar gyfer y Méliès d’Or yn Sitges blwyddyn nesaf.

Ar y brig ymysg y ffilmiau hir oedd Tales of Terror gan Roger Corman, wnaeth sgorio’r uchaf o blith y clasuron, a’r ffilm newydd sgoriodd uchaf yn Abertoir 2017 oedd dim llai na Diani and Devine Meet the Apocalypse!

Llongyfarchiadau i’r holl wneuthurwyr ffilm oedd yn rhan o’n rhaglen ni blwyddyn yma a diolch yn fawr iawn i bawb daeth i’r ŵyl ac sydd wedi’i gefnogi. Bydd diolchiadau go iawn yn dilyn, ond, am y tro, mae angen i Dîm Abertoir cymryd dipyn o seibiant...!

Edrychwch isod am y 3 uchaf o’r ffilmiau byrion a’r 5 uchaf o glasuron a ffilmiau newydd.

Cystadleuaeth Ffilmiau Byrion Abertoir

1af – Mab (Katie Bonham, 2017)
2il - Holy F__K (Chris Chalklen, 2016)
3ydd – A Father’s Day (Mat Johns, 2016)

Méliès d’Argent

Mab (Katie Bonham, 2017)

Ffilmiau Hir Newydd

1af – Diani and Devine Meet the Apocalypse
2il – Mon Mon Mon Monsters
3ydd – Canaries
4ydd – The Lodgers
5ed – The Endless

Y Clasuron


1af – Tales of Terror
2il – Demons
3ydd – Blood and Black Lace
4ydd – Five Dolls for an August Moon
5ed – Terror at the Opera