29 Mai 2018

Goreuon Ffilmiau Byrion Abertoir yn y Cardiff Mini Film Festival

Mae'n bleser gan Abertoir i bartneru gyda Cardiff Mini Film Festival i gyflwyno detholiad o oreuon ffilmiau byrion ar Fehefin 23ain. Yn dangos fel rhan o'i noson Twisted Tales, rydyn ni wedi dewis y gorau o ffilmiau byrion Prydeinig sydd wedi dangos yn Abertoir dros y rhai blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys dwy ffilm enillodd y Méliès d’Argent.

Y ffilmiau sy'n dangos yw Mab gan Katie Bonham, enillydd y Méliès d’Argent blwyddyn ddiwethaf; A Father's Day gan Mat Johns; enillydd y Méliès d’Argent 2016, sef Bricks gan Neville Pierce, Nasty gan Prano Bailey-Bond a Holy F__k gan Chris Chalklen. Bydd y ffilmiau'n dangos yn islawr Canolfan Siopa Capitol, a hwyrach ar yr un noson bydd dangosiad arbennig o Night of the Living Dead fel rhan o dymor Spirit of '68 y BFI.

Mae penwythnos Cardiff Mini Film Festival yn llawn-dop digwyddiadau gwych eraill (gan gynnwys dangosiad o Canaries, ffilm glodfawr Abertoir 2017!) a nifer enfawr o ffilmiau byrion cyffroes - arswyd ac eraill. Mae'r ŵyl yn digwydd dros y penwythnos 22ain-24ain Fehefin 2018, ac mae tocynnau ar gael nawr!

Am fwy o wybodaeth ewch i http://cardiffminifilmfestival.co.uk/.