Digwyddiadau 2017

A Pandemonium of Poe

LIVE THEATRE

Cewch braw gan noswaith o adloniant rhyfedd, gyda’r antholeg theatrig gwreiddiol hon sy’n ddetholiad o gampweithiau arswydus ffuglen Poe! Byddwch yn cael eich tywys gan y sinistr Dr Trevellyan wrth iddo’ch arwain i gorneli tywyllaf y psyche dynol. Ar y ffordd byddwch yn cwrdd â’r math o arswyd moel sy’n gallu chwalu’r synhwyrau! Ond a wnewch chi ddod o’r cysgodion yn fyw…?Straeon clasur o awdur mwyaf enwog arswyd. Cyflwynid fel sioe dau-ddyn, mae’r gynulleidfa’n cael gwahoddiad i symposiwm o obsesiwn. Mae awyrgylch clawstroffobig yn cymryd drosodd yn y cynhyrchiad sy’n cynnwys tro yn y cynffon hyfryd…! Cyflwynwyd gan gynyrchiadau Don't…

All The Colours of the Giallo

A PRESENTATION BY DR RUSS HUNTER

Bydd Russ Hunter yn ein harwain ar daith drwy ffenomenon y giallo ar gyfer y cyflwyniad arbennig hwn ar thema’r ŵyl. Bydd Russ yn olrhain y daith o’i dechreuad cynnar fel nofelau ffuglen pwlp yr Eidal drwy i’w bywyd fel genre ffilm ei hun. Gyda’r llofrudd gyda menig du eiconig, llofruddiaethau steilus, rhyw cinci a dirgelwch amhosib i’w datrys, mae’r giallo’n sicr wedi ennill ei lle fel is-genre parchus sinema Eidaleg, ac sy’n cynrychioli nifer mawr o ffilmiau difyr dros ben hefyd!

Dangosiad Dwbl Amgueddfa Ceredigion

OFFSITE SCREENING

Ymunwch â ni wrth i ni geisio mynd allan am ddangosiad oddi ar y safle…yn saff o fewn muriau cryf Amgueddfa Ceredigion! I gychwyn pethau yn yr Amgueddfa bydd clasur 1987 Dario Argento Terror at the Opera, gan wneud y mwyaf o awditoriwm gwreiddiol yr amgueddfa. Yn dilyn Terror at the Opera byddem yn arddangos un o’r ffilmiau arswyd Eidaleg gorau, y gwych Demons, wedi’i chyfarwyddo gan ein gwestai arbennig Lamberto Bava. Disgwyliwch dro yn y cynffon Abertoiraidd ar bethau, ond croeswch eich bysedd nad oes unrhyw beth yn mynd o’i le… Bydd manylion llawn trafnidiaeth i'r lleoliad ayyb yn…

Profiadau VR Dark Corner

Croeso i gornel tywyllaf realiti rhithwir…mae Dark Corner yn stiwdio cynnwys greadigol sy’n cynhyrchu rhai o brofiadau VR mwyaf pryfoclyd a throchi'r byd. Er mwyn profi unrhyw un o’r ffilmiau isod, bydd yn rhaid i chi bwcio lle yn ystod yr ŵyl o’r dderbynfa. THE PEELER (Harrison Norris, 2017, 6 mun)Wedi’ch strapio i gludwely mewn warws seicopath o lofrudd, mae’ch unig obaith i oroesi’n gwbl ddibynadwy ar garcharwr arall sydd wedi dianc. NIGHT NIGHT (Guy Shelmerdine, 2017, 7 mun)Mae’n amser syrthio i gysgu…ond yn gyntaf, mae mam am ddarllen stori i chi. Cymerwch daith drwy hunllefau’ch plentyndod gyda phrofiad trochi…

Lamberto Bava in conversation

with Stephen Thrower

Yn ganolog i ffurfio a pharhad y giallo sinematig, mae Mario Bava yn un o fawrion sinema’r Eidal. Mae Lamberto Bava, ei fab a gwneuthurwr ffilmiau ei hun yn ymuno â ni i drafod nid yn unig ei yrfa’i hun ond ei gyfraniad enfawr at y giallo, fel cynorthwyydd cyfarwyddo ac ysgrifennwr, ac yn enwedig ei waith ar ffilmiau’i dad, wnaeth gorffen gyda’r gwir trawiadol Shock. Bydd y beirniad ac awdur Stephen Thrower yn cynnal beth sy’n siŵr o fod yn sgwrs ddifyr gyda gwneuthurwr ffilmiau pwysig dros ben.

Nicko and Joe's Bad Film Club

Unwaith eto mae’r comedïwyr Nicko a Joe yn dychwelyd i Abertoir er mwyn rhannu eu hamarch llwyr ar gyfer ffilmiau bobol eraill, gan frwydro’r frwydr dda pan mae ffilmiau yn dangos amarch llwyr ar gyfer y bobol sy’n eu gwylio! Gyda’u pwyntiwr laser o feirniadaeth, a’u hymdrechion arwrol i geisio dod o hyd i unrhyw synnwyr yn y ffilm gyfrinachol sy’n cael ei dangos, bydd Nicko a Joe yn gwneud eu gorau i wneud gwylio’r peth yn oddefadwy. Gan bwyntio at bob gwall parhad, meicroffon wedi’i gam-leoli neu ddamwain wardrob, bydd y sylwebaeth byw hon yn gwneud dim i wella’r…

Peter Lorre: Master of Menace

A PRESENTATION BY DR SARAH THOMAS

‘Meistr Bygythiad’ ac wedi’i wawdlunio cannoedd o weithiau, roedd yr actor chwedlonol Peter Lorre yn gyfystyr ag arswyd o’i ddangosiad gyntaf ar y sgrin fawr fel y llofrudd yn M (1931). Gyda’i ddull ecsentrig, a’i lais ac edrychiad unigryw, wnaeth Hollywood ei gastio mewn rolau cefnogol sinistr yng nghlasuron fel The Maltese Falcon, Casablanca a Tales of Terror. Ond roedd mwy iddo na hyn – yn awen i Bertolt Brecht, yn gyfarwyddwr gwleidyddol ymwybodol, dihiryn Bond y sgrin gyntaf, a gwrthwyneb comig i Vincent Price, Bogart a mwy. Bydd Sarah Thomas yn mynd â ni ar daith drwy yrfa amrywiol…

Sergio Martino in conversation

with Phillip Escott

Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu gyrfa un o gyfarwyddwyr clodfawr sinema genre'r Eidal, Sergio Martino, sy’n ymuno â ni mewn sgwrs gyda Phillip Escott o High Rising Productions. Mae gyrfa Martino yn cwmpasu’r giallo, y Western, y comedi rhyw, y ffilm canibal, gwyddonias a llawer mwy. Dros chwe degawd, mae gyrfa Martino wedi’i weld yn cyfarwyddo dros 60 ffilm a chyfres teledu, ac mae o’n gyfrifol am rhai o hoff ffilmiau cwlt y 1970au. Unai gydag enw ei hun neu un o’i ffugenwau, rydym ni’n talu teyrnged i’r gwneuthur ffilm chwedlonol hwn.

Spaghetti and Splatter

A PRESENTATION BY GAVIN BADDELEY

Beth sydd yn arbennig am yr Eidal sy’n ei gwneud yn gartref i nid yn unig y giallo ond ar gyfer fasiwn gwaedlyd o bob math, o cnoiwyr perfeddion y canibal i gnawd-fwytwyr sombi? Gan ddwyn dewis helaeth o gynhwysion, o hanes a diwylliant i grefydd a diet, mae ein ysgolhaig arswyd Gavin Baddeley yn ymchwilio’r rysáit sy’n gwneud yr Eidalwyr yn feistri pen anniben y genre arswyd.

The Giallo Lounge

WITH SOUNDS BY DJ DELLAMORTE

Mwynhewch gyfle i ail-fyw gogoniannau hyfryd y giallo a sipian ar goctel J&B neu ddwy wrth i ni drawsnewid y bar i fod The Giallo Lounge. Cyfle prin i ymlacio a sgwrsio, The Giallo Lounge yw’r cyfle perffaith i ymlacio a thrafod bob dim arswyd. Gorweddwch ar grwyn anifeiliaid ffug, byddwch eich hypnoteiddio gan lampau lafa a mwynhewch synau’r giallo a thu hwnt, wrth i DJ Dellamorte troi tiwniau gan Ennio Morricone, Bruno Nicolai, Piero Umiliani, Nora Orlandi, Goblin, Fabio Frizzi a mwy!

Y Cwis Tafarn

Dim pwyntiau am ddyfalu beth yw thema rhai rowndiau’r cwis tafarn y flwyddyn hon! Ymunwch â ni am gyfle i rannu’ch gwybodaeth am bob dim arswyd gyda’n cwestiynau enwog a hunllefus, neu jyst yfwch y coctels a gwyliwch bob dim yn disgyn i anrhefn fel ag yr arfer…!
 • Ffilmiau
  Edrychwch am rêl gnawd yr wyl; y ffilmiau sy'n dangos ar gyfer penblwydd Abertoir yn ddeg!
 • Digwyddiadau
  Mae digwyddiadau arbennig iawn gyda ni - triwch peidio sgrechian!
 • Gwesteion
  Gwelwch pwy fydd yn ymuno gyda ni fel gwesteion arbennig ein penblwydd!
 • Cystadleuaeth Ffilmiau Byrion
  Darganfyddwch pwy sy'n cystadlu am y Wobr Abertoir a'r Melies D'Argent!