Ffilmiau 2017

A Blade in the Dark

Mae’r cyfansoddwr ffilm Bruno yn styc mewn fila wedi’i rhentu er mwyn gweithio ar y gerddoriaeth ar gyfer ffilm arswyd newydd. Ond mae’n dod i’r amlwg nad yw pob peth fel yr ymddengys wrth i…

All the Colours of the Dark

Mae Jane (Edwige Fenech) yn ddioddef gyda hunllefau erchyll, sy’n dod o brofiad trawmatig ei phlentyndod. Mae ei gŵr yn ddiwerth, a phan mae ei chymydog yn awgrymu ymuno â chwlt dieflig i helpu anghofio’i…

Better Watch Out

Mewn maestref Americanaidd, llawn eira cyn y Nadolig, mae’r ferch ifanc Ashley yn cael ei chyflogi gan rieni'r llanc Luke i’w warchod tra eu bod nhw’n mynd allan am y noson. Mae Luke yn anobeithiol…

Blood and Black Lace

Mae tŷ ffasiwn yn gefndir lliwgar i gorwynt o sgandalau, cyfrinachau, cyffuriau a llofruddiaethau treisgar sydd i gyd yn ymwneud â thudalennau coll o ddyddiadur merch wedi’i lladd. Wedi sefydlu templed mwy ysgafn ar gyfer…

Canaries

+ Q&A in association with BAFTA Cymru

Mae DJ Steve (Craig Russell) yn dychwelyd i’w bentref cartrefol o Lundain ar gyfer Nos Galan fel y prif westai ym mharti’i ffrind. Yn fan arall, mae asiantau cudd yn clywed newyddion o ddigwyddiadau rhyfedd…

Demons

OFFSITE SCREENING

Mae’r campwaith gwaedlyd a gwefreiddiol Lamberto Bava yn dod ag arswyd go-iawn i’r sgrin fawr, wrth i gynulleidfa sinema darganfod eu hunain yn sownd yng nghanol dangosiad hwyr yn y nos, lle mae uffern yn…

Diani & Devine Meet the Apocalypse

Ydych chi wedi’ch paratoi ar gyfer diwedd y byd? Nid yw’r comedïwyr Diani & Devine. Dim o gwbl. Felly pan mae holl bŵer a systemau cyfathrebu yn diffodd yn ddirgel, mae’r cwpl heb ei baratoi…

Five Dolls for an August Moon

Mae diwydiannwr cyfoethog yn casglu grŵp o’i ffrindiau i’w encil ynysig er mwyn eu perswadio i fuddsoddi ym mhrosiect newydd. Ond mae’r diodydd a’r ddirywiaeth yn troi i lofruddiaeth wrth i’r partïwyr cael eu hunain…

Housewife

Pan roedd Holly’n ferch fach, collodd ei chwaer a’i thad wrth ddwylo ffyrnig ei mam wallgof. Blynyddoedd wedyn, mae Holly (Clémentine Poidatz) nawr yn briod ac yn cael amser caled o gael gafael ar y…

Meatball Machine Kodoku

Mae Yuji Noda (Yoji Tanaka) yn gasglwr dyledion isel-ei-lwc. Jyst wrth iddo ddysgu ei fod ganddo gancr gyda dim siawns o wella, mae’r Necroborgs yn ymosod ac yn dechrau troi pobol arferol, fydol i fod…

Mon Mon Mon Monsters

Mae Shu-Wei Lin (Deng Yu-kai) yn gîc i’r carn sy’n o hyd yn gorfod dioddef bwlio difrifol gan ei gyd-ddisgyblion. Pan mae’n cael ffrae gan athrawes ddidrugaredd, mae Shu-Wei yn cael ei aseinio i gyflawni…

Nicko and Joe's Bad Film Club

Unwaith eto mae’r comedïwyr Nicko a Joe yn dychwelyd i Abertoir er mwyn rhannu eu hamarch llwyr ar gyfer ffilmiau bobol eraill, gan frwydro’r frwydr dda pan mae ffilmiau yn dangos amarch llwyr ar gyfer…

Return to Return to Nuke 'Em High AKA Vol. 2

Croeso i Tromaville High School, lle mae’r gwaethaf o ddynoliaeth yn dod i astudio – sefydliad digon arferol, wrth ymyl ffatri arferol y Tromorganic Foodstuffs Conglomerate. Mae’n hefyd yn ddiwrnod arferol ar gyfer Chrissy a…

Tales of Terror

Ein gwledd flynyddol o ddaioni Vincent Price, lle mae’n chwarae rhan mewn tair stori dywyll, sy’n cymryd ysbrydoliaeth o waith Edgar Allen Poe. Mae Morella yn gweld merch yn dychwelyd i hen blasty ei thad,…

Terror at the Opera

OFFSITE SCREENING

Mae Betty (Cristina Marsillach), eilydd ifanc soprano opera, yn darganfod ei hun ganol y llwyfan pan mae damwain ar hap yn gadael seren y sioe yn analluog. Yn fuan mae hi’n dysgu bod ei henwogrwydd…

The Bloodstained Shadow

Mae Stefano (Lino Caoplicchio), myfyriwr coleg, yn dychwelyd i’r ynys fach Fenisaidd o Murano i ymweld â’i frawd Don Paolo, offeiriad. Unwaith yno, mae’n darganfod bod Don Paolo wedi’i ypsetio gan gyfryngwr ffug a’i chleientiaid…

The Endless

Mae dau frawd yn dychwelyd i’r cwlt wnaethant ddianc rhagddo blynyddoedd yn ôl i ddarganfod gall fod credydau rhyfedd y grŵp yn fwy call nag oeddynt unwaith yn credu. Wrth i wynebu’u gorffennol bygwth ansefydlogi’u…

The Housemaid

Fietnam, 1953. Mae’r Rhyfel Gyntaf IndoChiniaidd yn ffromi ac mae merch amddifad wledig, Linh (Kate Nhung) yn cael gwaith fel morwyn ym mhlanhigfa Ffrengig. Mae hi’n syrthio mewn cariad annisgwyl gyda’r perchennog tir Capten Sebastien…

The Lodgers

PREMIERE PRYDEINIG +Q&A

1920. Mae’r efeilliaid Eingl-Gwyddelig Rachel (Charlotte Vega) ac Edward (Bill Milner) yn rhannu bodolaeth ryfedd ym mhlas adfeiliog eu teulu. Pob nos mae’r plasty’n dod yn barth ar gyfer bresenoldeb sinistr sy’n gorfodi bod tair…

The Mimic

Mae rhieni plentyn coll yn symud gyda’i merch ifanc i fyw ym mhentref bach wrth droed Mynydd Jang. Mae Hee-yeon (Yum Jung-ah) yn galaru o hyd ar ôl diflaniad ei mab, ond mae hi’n darganfod…

The Sleep Curse

Yn y 1990au ac mae’r niwrolegydd enwog Lam Sik-ka (Anthony Wong) yn cael ei drwblu gan byliau o anhunedd. Pan mae’n cael ei gysylltu gan cyn-gariad sy’n dioddef o aflonyddwch tebyg, mae’n ymchwilio’n ddyfnach ac…

Tokyo Ghoul

Mae myfyriwr coleg ifanc Ken Kaneki (Masataka Kubota) yn dioddef ymosodiad ac yn deffro yng ngwely’r ysbyty wedi’i drawsnewid – rŵan, mae o’n hanner-ghoul, ac angen cnawd dynol i fwyta er mwyn goroesi. Mae o’n…

Top Knot Detective

Yn y 90au cynnar, wnaeth cyfres deledu ditectif/Samurai fach o Japan cyrraedd Awstralia lle daeth yn llwyddiant cwlt. Yn Japan teitl y gyfres oedd ‘Ronin Suiri Tentai’ (Ronin Rhesymu Casgliadol) ond yn Awstralia mae’n cael…

Vampire Clay

PREMIERE PRYDEINIG

Mewn ysgol gelf wledig ac adfeiliedig mae dosbarth bach o fyfyrwyr yn cychwyn ar eu semester newydd. Yn fuan mae’u hanfodlonrwydd gydag ansawdd y dysgu’n cael ei anghofio amdano wrth i rai o’r dosbarth dechrau…

What The Waters Left Behind

PREMIERE PRYDEINIG

Mae criw o bobol ifanc yn mynd ar daith i weddillion Epecuén er mwyn saethu ffilm ddogfen am y digwyddiadau anffodus wnaeth ddinistrio’r dref o’r map yn yr 80au. Gan anwybyddu pob rhybudd, mae’r criw…

Your Vice is a Locked Room and Only I Have the Key

Addasiad llac o glasur Edgar Allan Poe, The Black Cat, mae ffilm Sergio Martino Your Vice is a Locked Room and Only I Have the Key yn un o’i gialli mwyaf adnabyddus a pharchus. Mae…
 • Ffilmiau
  Edrychwch am rêl gnawd yr wyl; y ffilmiau sy'n dangos ar gyfer penblwydd Abertoir yn ddeg!
 • Digwyddiadau
  Mae digwyddiadau arbennig iawn gyda ni - triwch peidio sgrechian!
 • Gwesteion
  Gwelwch pwy fydd yn ymuno gyda ni fel gwesteion arbennig ein penblwydd!
 • Cystadleuaeth Ffilmiau Byrion
  Darganfyddwch pwy sy'n cystadlu am y Wobr Abertoir a'r Melies D'Argent!