Cystadleuaeth Ffilmiau Byrion 2017

Dros nifer o fisoedd yn ddiweddarach yn y flwyddyn, mae Abertoir wedi derbyn ffilmiau byrion ar gyfer ein cystadleuaeth. Roedd yr ymateb yn wych, a chawsom ffilmiau o dros y byd i gyd, ac yn anffodus does dim y lle i’w dangos nhw i gyd! Bydd y dewis olaf yn cael eu dangos yn ystod yr ŵyl ac rydym yn sicr byddwch chi’n cytuno bod safon y gwaith yn uwch nag erioed!

Bydd ddwy wobr ar gael. Y gyntaf yw’r wobr Abertoir, a’r ail yw’r Méliès d'Argent (ar gyfer ffilmiau Ewropeaidd yn unig).

Fel rhan o rôl Abertoir yn y European Fantastic Film Festivals Federation, mae ein cystadleuaeth ffilmiau byrion yn gwobrwyo Short Film Méliès d'Argent. Dyma wobr sy’n cael ei adnabod yn rhyngwladol sy’n benodol i’r Ffederasiwn Ewropeaidd ac mae’n dystiolaeth o’r dalent sydd i’w gael yn wneuthurwyr ffilm Ewrop. Bydd enillydd ein Short Film Méliès d'Argent yn mynd ymlaen i gystadlu ar gyfer y Méliès d'Or ar gyfer Ffilm Fer Ewropeaidd Gorau yn un o wyliau mwyaf Ewrop. Mae pob un ffilm Ewropeaidd sy’n cystadlu gyda ni’n deilwng ar gyfer hwn.

Melies D’Argent - European Fantastic Film Festivals Federation

A Father's Day

(Mat Johns, DU 2016, 10 mun)

Wedi'i aduno'n annisgwyl gyda'i ferch ymysg adfeilion y byd fel ag yr oedd, mae tad yn benderfynol o wneud y diwrnod yn un arbennig, er eu bod nhw'n feirw.

Devil Town

(Nick Barret, DU 2016, 15 mun)

Mae Patrick Creddle, un o asiantau gosod anghwrtais Llundain, yn clywed gan bregethwr y stryd di-gartref bod y byd ar fin dod i ben. Mae Patrick yn amheus, wrth gwrs - ond heddiw bydd tystiolaeth.

Event Horizon

(Joséfa Celestin, Ffrainc/Yr Alban 2017, 11 mun)

Haf 1997, mewn pentref bach yn yr Alban lle nid oes unrhyw beth byth yn digwydd ac mae pob diwrnod yn debyg i'w gilydd, mae digwyddiad comig rhyfedd yn dod i aflonyddu bywyd diflas dyddiol Julianne.

Flow

(Shelagh Rowan-Legg, DU 2017, 6 mun)

Ar faes y frwydr, bydd gwaed yn llifo...

Holy F__k

(Chris Chalken, DU 2017, 9 mun)

Ffilm fer dywyll ac erotig am gythraul ac allfwriwr a'r cwlwm rhywiol marwol tuag at ryddhad.

L'ora del buio

(Domenico de Feudis, Yr Eidal 2017, 11 mun)

Mae hogan fach yn gaeth i gaethwr dirgel. Dim ond drwy wneud un peth gall hi achub ei hun: galw am gymorth.

Mab

(Katie Bonham, DU 2017, 15 mun)

Ffilm fer hudol-real sy'n ystyried yr aberthau mae pobol yn gwneud er mwyn cadw rheolaeth ar eu bywydau a'r drygioni sy'n llechu'n tywyllwch anobaith.

Roake

(Joan Cobos, DU/Sbaen 2017, 11 mun)

Mae Roake yn ffotograffydd enwog ond sgraffiniol. Bydd un llun ganddo yn eich gyrru chi i dop y restr-A, ond gyda chost ofnadwy.

Twniky Doo's Magic World

(Alessandro Izzo, Yr Eidal 2017, 11 mun)

Mae pedwar lleidr yn cuddio mewn warws ar ôl i ladrad mynd o'i le yn Twinky Doo's Magic World, parc antur ar gyfer teuluoedd. Mae'r heddlu wedi'i hamgylchynu, ond nid tu allan yw'r bygythiad go iawn.

We Summoned a Demon

(Chris McInroy, UDA 2017, 6 mun)

Roedden nhw jyst am fod yn cŵl, ond yn lle hynny, cawsant nhw cythraul.

 • Ffilmiau
  Edrychwch am rêl gnawd yr wyl; y ffilmiau sy'n dangos ar gyfer penblwydd Abertoir yn ddeg!
 • Digwyddiadau
  Mae digwyddiadau arbennig iawn gyda ni - triwch peidio sgrechian!
 • Gwesteion
  Gwelwch pwy fydd yn ymuno gyda ni fel gwesteion arbennig ein penblwydd!
 • Cystadleuaeth Ffilmiau Byrion
  Darganfyddwch pwy sy'n cystadlu am y Wobr Abertoir a'r Melies D'Argent!