Gwesteion 2017

Sergio Martino

Sergio Martino

Ers ei ffilm gyntaf yn 1969, y ffilm ‘ddogfen’ Mondo Sex, mae Sergio Martino wedi hudo carwyr genre, gan gyfarwyddo rhai o ffilmiau genre mwyaf poblogaidd  y 1970au a’r 80au – o’r giallo, i’r Western, i’r ffilm ias-a-chyffro heddlu. Yn adnabyddus am ei gyd-weithredu aml gydag actorion fel Edwige Fenech a George Hilton, a’r ysgrifennwr Ernesto Gastaldi, mae Martino’n rhan bwysig o’n cariad ni am sinema ffantastig.

Lamberto Bava

Lamberto Bava

Dechreuodd gyrfa Lamberto Bava yn gweithio ar ffilmiau’i dad (Mario Bava), wnaeth ei baratoi’n wych ar gyfer ei yrfa i ddod, gan weithio ar glasuron fel Planet of the Vampires, Danger: Diabolik, A Bay of Blood a Shock. Yn gyfrifol am un o ffilmiau arswyd gorau’r Eidal – Demons – yn ogystal â nifer mawr o gialli ac eraill ar gyfer ffilm a theledu, ac mae Bava wedi gweithio ar rhai o oreuon sinema genre'r Eidal fel cynorthwyydd cyfarwyddo ac ysgrifennwr. Tra bod ei waith yn cynnwys lot o fathau gwahanol o ffilmiau, mae o fwyaf adnabyddus o gwmpas y byd am ei waith yn arswyd a ffilmiau giallo fel A Blade in the Dark, Body Puzzle a Delirium. Mae ei ffilm fwyaf adnabyddus, Demons, yn dangos yn ystod yr ŵyl ar ydym ni wrth ein boddau ei groesawu i Abertoir am sgwrs amdano etifeddiaeth ei dad a’i gyfraniad o tuag at sinema gwlt yr Eidal.  

Stephen Thrower

Stephen Thrower

Mae Stephen Thrower yn arbenigwr arswyd sy’n adnabyddus dros y byd, gan ei fod yn awdur ar y fath lyfrau clodfawr a Nightmare USA: The Untold Story of the Exploitation Independents, Murderous Passions: The Delirious Cinema of Jesus Franco a Beyond Terror: The Films of Lucio Fulci. Yn ogystal â’i waith ar ffilmiau arswyd, mae Stephen Thrower yn gerddor medrus, yn gyn-aelod o Coil, ac ar hyn o bryd yn gweithio ar ei brosiect cerddorol diweddaraf, y band Cyclobe.

Brian O'Malley

Brian O'Malley

Cyfarwyddodd Brian O’Malley ffilmiau byrion a hysbysebion ar gyfer y cwmni Gwyddelig Red Rage. Wnaeth ef ei ffilm hir gyntaf yn 2014 gyda Let Us Prey, sy’n serennu Pollyanna McIntosh a Liam Cunningham. Ffilm ddiweddaraf O’Malley yw The Lodgers, wnaeth dangos yn gyntaf yn TIFF ym mis Medi 2017.

Peter Stray

Peter Stray

Ganwyd Peter Stray yn Abertawe a hyfforddodd fel actor yn Llundain. Mae o wedi ysgrifennu 4 ffilm fer, 2 gyfres gwe glodfawr (Downstage Confessions a Secludio) ac mae o wedi ysgrifennu nifer o sgriptiau gwreiddiol. Mae o hefyd yn ysgrifennu, cyfarwyddo a golygu ar gyfer ReelArc yn Efrog newydd, yn ogystal â gweithio fel ysgrifennwr sgrin a doctor sgript. Fel actor mae o wedi ymddangos yn Lost, Mystery of Matter ac yn ddiweddar mae o wedi saethu dau brosiect annibynnol sy’n disgwyl eu rhyddhau. Mae o’n rhannu’i amser rhwng arfordir dwyreiniol yr UDA a Phrydain, ac mae ganddo ar hyn o bryd dau brosiect sy’n datblygu.

Craig Russell

Craig Russell

Yn dod o Gwmtwrch Isaf, mae Craig Russell yn actor, ysgrifennwr a chynhyrchydd gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, o rolau rheolaidd mewn operâu sebon i ddramâu i ffilmiau annibynnol clodfawr a ffilmiau uchel eu cyllid. Mae o wedi ysgrifennu a chynhyrchu nifer o ffilmiau byrion sydd wedi dangos dros y byd, cyfres gwe glodfawr cafodd ei phleidleisio’n un o’r 3 peth doniolaf r y we a drama i blant ar gyfer y BBC. Ar hyn o bryd mae o’n datblygu 2 sioe gomedi ac yn byw yng Nghernyw.

Kevin McCurdy

Kevin McCurdy

Am y chwarter canrif ddiwethaf mae Kevin McCurdy wedi gweithio dros y byd fel un o’n cyfarwyddwyr ymladd ac athrawon ymladd llwyfan mwyaf parchus. O ffilmiau Hollywood i ddramâu teledu clodfawr, hysbysebion a fideos cerddoriaeth i ffilmiau byrion ac operâu sebon. Mae ei waith ar y llwyfan wedi gweld o’n cyd-weithio gyda bob cwmni theatr fawr ym Mhrydain, gan gynnwys y RSC, Theatr y Globe, Theatr Clwyd, y National Theatre a nifer o leoliadau y West End.

Richard Mylan

Richard Mylan

Richard Mylan yw un o wynebau mwyaf adnabyddus Cymru yn dilyn rolau rheolaidd yn rhaglenni teledu mor amrywiol â Where The Heart Is, Bad Girls, Wild West, Doctors, Coupling, Grown Ups a Waterloo Road, heb sôn am ei ddangosiadau ar y llwyfan. Mae Richard yn llysgennadd ar gyfer nifer o elusennau gan gynnwys Autism Puzzles, Snap Cymru ac Active For Autism.

Ceri Jones

Ceri Jones

Chwaraeodd Ceri Jones y rôl o Selwyn Rees yn Canaries. Fel arfer, microbiolegydd parchus yw Ceri. Yn y nosweithiau, mae o’n ŵr ac yn dad i ddau o blant. Mae o hefyd yn digwydd fod yn gyfnither i Craig, sy’n golygu os oedd o eisiau fod neu beidio, mae o yn y ffilm.

Phillip Escott

Phillip Escott

Mae Phillip Escott yn gynhyrchydd a chyfarwyddwr o Gymru ac yn gyd-sefydlwr o gwmni cynhyrchu annibynnol 441 Films. Wnaeth o gyd-ysgrifennu a chyfarwyddo’r ffilm arswyd Prydeinig uchel ei chlod Cruel Summer ac mae o’n ffan frwdfrydig o sinema gwlt. Mae Phillip wedi cynhyrchu nifer o ddogfennau byr ar gyfer labeli dosbarthu fel Arrow Video, Eureka Entertainment, Severin Films a 88 Films.

Aled Pugh

Aled Pugh

Mae Aled Pugh yn fwyaf adnabyddus am ei rôl fel Bobby yn ddrama-gomedi hir-ei-hoes gan Ruth Jones, sef Stella ar Sky One. Mae ei ddangosiadau teledu helaeth eraill yn cynnwys My Family, Primeval, Ordinary Lies, The Secret World of Michael Fry, Y Pris, Hinterland ac Alys. Enillodd y wobr BAFTA Cymru ar gyfer ei rôl yn chwarae Ryan Davies yn Ryan and Ronnie. Mae Aled a chynhyrchydd Canaries Craig Russell ar hyn o bryd yn datblygu sioe lwyfan gydag arbenigwr goroesi Ray Mears, o dan y teitl Good.

Sarah Thomas

Sarah Thomas

Mae Sarah Thomas yn ddarlithydd y Cyfryngau a Ffilm yn Ysgol y Celfyddydau ym Mhrifysgol Lerpwl. Mae hi wedi cyhoeddi’r monograff Peter Lorre – Face maker: Stardom and Performance in Hollywood and Europe (Berghahn Books 2012) a’r casgliad wedi’i olygu Cult Film Stardom: Offbeat Attractions and Processes of Cultification (Palgrave Macmillan 2012). Ar ddod yn 2018 yw monograff ar gyfer cyfres Film Stars y BFI ar James Mason. Mae Sarah ar hyn o bryd yn ymchwilio hanes cynhyrchu a diwydiant ffilm, statws llafur actorion lleisiol yn y diwydiant gemau fideo (yng nghyd-destun hanesion undeboli y diwydiant ffilm), hanes trawswladol y Cannon Film Group, a dadansoddiadau o actorion cymeriad a chastiau ensemble.

Russ Hunter

Russ Hunter

Mae Russ yn wyneb cyfarwydd i ran fwyaf o gynulleidfa reolaidd Abertoir. Uwch darlithydd yn Astudiaethau Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Northumbria, sy’n arbenigo mewn sinema arswyd Ewrop, sinema boblogaidd yr Eidal a derbynfa ffilm, mae Russ yn amlwg wedi’i siwtio’n berffaith i gyfrannu’i wybodaeth i’r ŵyl. Pwll o wybodaeth ar sinema gwlt, mae Russ wedi cyhoeddi cyfraniadau i nifer o wyddoniaduron ffilm, llyfrau a chyfeirlyfrau, wedi siarad yn nifer mawr o wyliau a chynadleddau ac mae’n gyffredinol y person orau i drio cael ar eich tîm yn y cwis dafarn…

Nicko and Joe

Nicko and Joe

Mae Nicko a Joe wedi bod yn drysu, tarfu a swyno cynulleidfaoedd gyda'u brand unigryw o gomedi ers 2004. Roedd eu brwdfrydedd heintus ar y llwyfan a chreadigrwydd dirdro yn eu hysgrifennu wedi arwain at nifer o gymariaethau yn cael eu gwneud i artistiaid eraill, yn amrywio o grŵp swrrealaidd 'They Might Be Giants' i 'Trey Parker a Matt Stone', crewyr South Park. Yn ogystal â'u sioeau byw ganddynt eisoes dri CD dan eu gwregys, "Geek By Proxy", "Wallpaper" a "Auld Tartan Fudge Box", yr olaf yn profi y dylai Joe byth gael yr hawl i enwi'r CDs. Yn ddiweddar, mae Nicko wedi cyhoeddi ei llyfr gyntaf (Rubber Sharks and Wooden Acting), amdano – chi’n gywir! – ffilmiau drwg.

Gavin Baddeley

Gavin Baddeley

Mae Gavin Baddeley yn awdur Saesneg sy’n arbenigo yn y ddiawledig, y Gothig a’r erchyll, gyda diddordeb arbennig mewn ymylon tywyllach o hanes. Yn ogystal ag ysgrifennu nifer o lyfrau yn yr ardaloedd hyn, mae wedi ysgrifennu ar gyfer nifer o gyfnodolion a phapurau newydd amrywiol, gan gynnwys The Observer, Knave a Metal Hammer. Mae Gavin hefyd wedi gwneud ymddangos yn flynyddol yn Abertoir yn rhan o'i yrfa amrywiol, felly gadewch i ni gobeithio bydd ochr ddrwg y byd yn dal ati i roi digon mwy o bynciau iddo ef rannu gyda ni.

DJ Dellamorte

DJ Dellamorte

Mae Dellamorte yn DJ sydd wedi bod yn rhan o fwy o sîns a genres na allwn ni restru’n rhesymol fan hyn. O nosweithiau Northern Soul i fod yn gyd-sylfaenydd o noson breakbeat hir-redeg Llundain Rocksteady, i oleuo radio hwyr y nos fel rhan o driawd electronica cwlt Codex Machine. Mae o’n rhedeg yr orsaf radio arlein aml-genre Barricade Radio ac yn aelod o’r criw DnB The Urban Warfare Crew, ac yn DJio ym mhartïon Swing City lleol. Bydd o’n dod a’i sgiliau cloddio a dethol i Abertoir y flwyddyn hon i ddathlu cerddoriaeth anhygoel y giallo.

 • Ffilmiau
  Edrychwch am rêl gnawd yr wyl; y ffilmiau sy'n dangos ar gyfer penblwydd Abertoir yn ddeg!
 • Digwyddiadau
  Mae digwyddiadau arbennig iawn gyda ni - triwch peidio sgrechian!
 • Gwesteion
  Gwelwch pwy fydd yn ymuno gyda ni fel gwesteion arbennig ein penblwydd!
 • Cystadleuaeth Ffilmiau Byrion
  Darganfyddwch pwy sy'n cystadlu am y Wobr Abertoir a'r Melies D'Argent!